Dla pewności byś wiedział co robić jak przyjdzie potrzeba

Kurs pierwszej pomocy

Angażujący i użyteczny kurs pierwszej pomocy prowadzony przez doświadczonych ratowników medycznych na co dzień pracujących na oddziałach ratunkowych.
W trakcie kursu każdy kursant:

Zdobywa niezbędną wiedzę teoretyczną

poprzez uczestnictwo w wykładzie prowadzonym przez ratownika medycznego.

Zdobywa wiedzę praktyczną

przez samodzielnie przeprowadzaną symulację akcji ratowniczej. Poznaje prawidłową kolejność czynności tak, aby akcja zakończyła się powodzeniem.


Przy wykorzystaniu fantoma

uczy się jak prawidłowo uciskać klatkę piersiową i wykonywać oddechy ratownicze.

Kształci prawidłową postawę

wobec zjawisk znieczulicy i paraliżu w sytuacjach ekstremalnych, jakimi są wypadki w ruchu drogowym.


Uświadomi sobie istnienie obowiązku prawnego

udzielania pomocy ofiarom wypadków w ruchu drogowym.

Pozna pytania testowe z zakresu pierwszej pomocy

jakie mogą pojawić się na egzaminie państwowym.


Czy rzeczywiście kurs ten musisz przejść nawet jeśli uczestniczyłeś w inne kursach pierwszej pomocy np. w szkole czy w pracy?

Zgodnie z podstawą programową kursu nauki jazdy kurs pierwszej pomocy przeprowadzany przez szkoły jazdy musi odbyć każdy kursant.

Kurs ten organizowany w naszej szkole dotyczy udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków w ruchu drogowym, czyli nie tylko kierowcom pojazdów mechanicznych ale również rowerzystom i pieszym. To dla nas niezwykle istotne, aby każdy kursant wyniósł z tego kursu jak najwięcej. Żeby ten cel osiągnąć zadbaliśmy o to, aby:

 • kurs był intersujący dzięki nowoczesnym materiałom multimedialnym, dynamicznym prezentacjom oraz praktycznym komentarzom odnoszącym się do prawdziwych sytuacji
 • kurs ten był prowadzony przez doświadczonych ratowników medycznych, którzy na co dzień wykonują pracę ratownika w szpitalnych oddziałach ratunkowych
 • wszystkie przekazywane Informacje były zgodne z aktualnymi wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji
 • wszyscy uczestnicy kursu zdali sobie sprawę z tego, że wiedza i umiejętności jakie nabywają naprawdę mogą uratować życie

Na kursie pierwszej pomocy w naszej szkole każdy nauczy się:

 • jak przeprowadzać akcję ratunkową
 • które momenty w trakcie akcji ratunkowej są newralgiczne i najbardziej wpływają na jej sukces
 • od czego zależy skuteczność resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO)
 • z czym wiążą się pojęcia podstawowych i zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (BLS - Basic Life Support)oraz ALS - Advanced Life Support)
 • jak zachować się, gdy ofiara wypadku dozna poparzeń
 • jak wyciągnąć ofiarę wypadku z pojazdu, aby nie spowodować dodatkowych uszkodzeń
Co polskie prawo mówi na temat udzielania pierwszej pomocy, by mieć pewność czy:
 • za nie udzielenie pierwszej pomocy grozi kara i ewentualnie jaka
 • za spowodowanie obrażeń u poszkodowanego w trakcie udzielania pomocy grozi kara
 • nieskuteczne udzielenie pomocy grozi karą
 • jeśli moje działania spowodują pogorszenie stanu ofiary czy mogę zostać ukarany
 • są jakieś sytuacje w których można nie udzielić pierwszej pomocy. Jeśli tak to jakie

Co na ten temat mówi prawo?

Kurs pierwszej pomocy zgodnie z prawem musi zostać zrealizowany dla każdego uczestnika podstawowego kursu nauki jazdy.

 • Na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (DZ. U. Z 2015r. Poz. 155, z późn. zm.)
 • § 9. 1. Liczbę godzin zajęć w zakresie części teoretycznej i praktycznej szkolenia dla każdej osoby podlegającej szkoleniu podstawowemu ustala indywidualnie instruktor prowadzący w porozumieniu z tą osobą, przy czym:
  • 1) liczba godzin dla zajęć w zakresie części teoretycznej szkolenia nie może być mniejsza niż:
   • a) 26 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A2, A, B1, B, T lub pozwolenia,
   • b) 4 godziny zajęć teoretycznych i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych – dotyczy prawa jazdy kategorii A1, A2, A, B1, B, T i pozwolenia,
   • c) 20 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C, D1, D,
   • d) 5 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii AM;
  • 2) liczba godzin dla zajęć w zakresie części praktycznej szkolenia nie może być mniejsza niż:
   • a) 5 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii AM,
   • b) 15 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii B+E,
   • c) 20 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A2, A, C1, C1+E, D1+E lub T,
   • d) 25 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii C+E lub D+E,
   • e) 30 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii B1, B, C, D1 lub pozwolenia, z zastrzeżeniem pkt 5,
   • f) 60 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii D;